flere
FO-Aarhus på facebook

FO-byen i Aarhus

FO-byen er et møde- og undervisningscenter lige i centrum af Aarhus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78 A, B og C, Frederiksgade 79 samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8

 

 

 

 

FO-byen -2014

 

Udeservering i Aarhus Festuge

24.aug. til 6. sept. fyldes FO-byen af dejlige maddufte, idet Festugen har lånt gård og have til udeservering for festugens frivillige og andre spisende gæster.

 

Hængende Have under opførelse i FO-byen

Den 23. aug. 2015 er konstruktionen til en hængende have færdig i FO-byens gård i Vester Alle 8. Herefter forestår arbejde med indretning og beplantning af haven + udsmykning i form af kunstværker, belysning m.v. efterhånden som vi får skaffet midler via fonde.

Se her illustration af hvordan den hængende have nogenlunde kommer til at se ud.

Se her tegning af selve den bærende konstruktions placering i gården.

 

Nominering af Frederiksgade 78B som Årets Byggeri

Okt. 2014 nominerer arkitekt Erik Luplau den nye bygning i FO-byen: Frederiksgade 78B til Årets Byggeri.

Kategori (erhverv, bolig eller åben):

Kategori: Erhverv (infill)

Begrundelse for nominering:

Som nabo til Aarhus Kunstmuseum/ Regnbuen og placering mellem bevaringsværdige bygninger afslutter dette infill projekt FO-byen i Aarhus C. Projektet dokumenterer at nutidig arkitektur kan udføres med respekt til historiske nabobygninger.

I et tæt bygget gårdrum fremstår facaderne med sin elegante legende foldninger som en let og lys undervisningsbygning med gode lys og opholds forhold. Med bygningens indretning er der skabt en fleksibel undervisningsbygning med mange muligheder for varierende lokalestørrelser og undervisningsformer.

Bygningen er udført med råhus i beton, en udvendig facadebeklædning med lyse galvaniserede stålplader som med vinduer i aluminium i mørke kontrast farve, sikrer husets fremtidig patinering.

FO-bygningen er desuden udført i energiklasse 2020.   

Byggeriet blev afleveret 17. juni 2014 - Totalrådgiver på byggeriet er Luplau & Poulsen Arkitekter og hovedentreprenør er JCN Bolig A/S. Bygherre er Fonden Ryesgade 7.

1.077 m² + 211 m² kælder

 

Indvielse af Frederiksgade 78B

Den 18. juni kl. 11.00 blev den nye undervisningsbygning i FO-byen indviet af kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad.

Indvielse-2014

Se klip fra indvielsen og talerne her:

http://youtu.be/Z9C9CeIiUF8 - Reportage

http://youtu.be/kBrJLIwOn4I - Torben Dreiers velkomst og tale (FO-Aarhus og Fonden Ryesgade 7)

http://youtu.be/1Ai4sSJCUCk - arkitekt Erik Luplaus tale (Luplau og Poulsen)

http://youtu.be/hEa2jnQgLNU - entreprenør Lars Adamsens tale (JCN)

http://youtu.be/fhQ6f4iKBPE - Rabih Azad-Ahmads indvielsestale

http://youtu.be/vOMOllC2dUo - chefredaktør Jan Scoubys tale (Aarhus Stiftstidende)

https://www.youtube.com/watch?v=sd3oo-67TEM&list=UUSOiJ2hBrYDLtr50pHUhhLw - ANTV-udsendelse fra indvielsen

 

 

Fr-gade-78B-maj-1

Fr-gade-78B-maj-2

 Download indbydelsen  her 

Grøn byggestrøm sættes i gang

Den 5. febr. kl. 13.00 tilsluttede rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz officielt FO-byens nye bygning i Frederiksgade 78B til grøn byggestrøm produceret af solcelleanlæg, som allerede er etableret på taget af den endnu ikke færdige bygning.

Kristian-Wurtz Rådmand Kristian Würtz

Megavol A/S står bag initiativet Grøn Byggestrøm. Grøn Byggestrøm er et tilbud til byggeselskaber og bygherrer om at lade solceller levere strømmen til byggepladsen. På den måde kan bygherre tage Grønne initiativer, som de allerede tænker ind i planlægningen og i design af bygningen helt ud på byggepladsen, hvor forbruget til bygningen starter.

Med udgangspunkt i FO-Aarhus byggeprojekt på en ny bygning har Megavol taget initiativet sammen med FO-Aarhus, hjulpet af  byggeselskabet JCN Bolig skridtet til konceptet Grøn Byggestrøm.

Grøn Byggestrøm
FO-Aarhus har allerede installeret solcelleanlæg på deres administrationsbygning, og det var derfor en del af udvidelsesplanen for solcelleanlæg, at den nye bygning også skulle have tilført vedvarende energi i form af solceller. Da byggeriet gik i gang i 2013, var solcelleanlægget med i projekteringen, og det blev det besluttet at sætte solcelleanlægget op, så snart tagfladen på den nye bygning var lukket. I den forbindelse traf FO-Aarhus og Megavol Sammen med entreprenøren JCN Bolig beslutningen om at lade solcelleanlægget levere strøm til håndværkernes el forbrug i resten af projekttiden.

FO-Aarhus er den første bygherre, der modtager mærkatet Grøn Byggestrøm. FO-Aarhus har som bygherre besluttet at lade et solcelleanlæg indgå i byggeprojektet og dermed give byggesleskabet Grøn Byggestrøm til byggeprojektets færdiggørelse.

Grøn-byggestrøm-banner

JCN Bolig er det første byggeselskab i Aarhus, der nu kan pryde sig med mærkatet for Grøn Byggestrøm. Mærkatet tildeles JCN Bolig for at have taget aktiv del i aktiveringen af  solcelleanlægget på et tidligt stadie i byggeprocessen.

Via Grøn Byggestrøm giver Megavol byggeselskaber og bygherrer mulighed for at lade solceller levere strømmen til byggepladsen samt synliggøre disse miljøtiltag på blandt andet deres hjemmeside og i marketingsmateriale. Desuden kan der samtidig skabes og videreformidles en stærk Grøn profil til interesserede parter.

I Megavol var idéen bag at lave et mærke for Grøn Byggestrøm at give virksomheder en tydelig markering over for interessenter, at virksomheden er meget fokuseret på konsekvenserne for miljøet helt tilbage i planlægningsfasen. Her bliver det bare ikke kun ved snakken men udmønter sig i reelle tiltag. Man kan tænke det som byggepladsens smileyordning. Hvor smileyordningen dækker over en idé, men det er reelle tiltag, som ligger til grund for at kunne fremvise en Grøn, glad smiley.

Vi regner i øvrigt med at byggeriet er færdigt til indflytning den 1. juni i år (3 måneder før planlagt tid).

Kørsel af elementer til byggepladsen

Bygherre har hele tiden ønsket at kunne få leveret alle byggematerialer i dagtimerne med de store lastbiler, så vi ikke forstyrrer omkringboende naboers tidlige morgensøvn, men det har politiet sat en stopper for, da det giver for store problemer for trafikken på Vester Alle.
Derfor har vi fået ekstraordinær tilladelse fra Aarhus Kommune til at køre med de store lastbiler tidligt om morgenen.

Carsten Ryom, Virksomheder og Jord, Aarhus Kommune, har telefonisk meddelt, at han ingen problemer ser i, at vi tilkørte elementer uden for normal arbejdstid, dog ville han helst om aften fra 19 til 22, men der er der stadigvæk bruger i bygningen langs Christiansgade, så det eneste tidspunkt der er mulig er tidlig om morgenen.

Ulrik Sander Nielsen, Trafik og Veje|Teknik og Miljø|Aarhus Kommune skriver i mail: 
... jeg opfatter nu din henvendelse som om at det kun drejer sig om tilkørsel af materialer til byggepladsen, og her behøver du ikke nogen særlig tilladelse fra mig, her skal du bare overholde færdselslovens almindelige regler.

Aktuelt byggeri 2013-14

"Fonden Ryesgade 7" har revet bygningen i baggården til Frederiksgade 78 ned, for at bygge en ny og større på samme sted. Indtil videre har Moesgaard udgravet den del af gården, der ligger op til muren ind til Vester Alle-gården, og JCN entreprenørfirmaet har støbt fundament til den nye bygning og er påbegyndt rejsningen af etage-elementer. Husets skelet inkl. tag skulle være færdigt i uge 46, 2013.

I de første uger af dec. 2013 er solcelleanlæg på den nye bygning monteret, og snart vil det begynde at producere strøm til byggearbejdet. Vinduerne er leveret og de forventes isat inden nytår, så bygningen bliver lukket for vind og vejr.

Solceller-FrB-1  Solceller-FrB-2

Byggestillads 
Bygningen pakket ind i stilladser 11. dec. 2013 (man kan lige ane det første isatte vindue i midten til venstre)

Der blev afholdt rejsegilde den 15. nov. kl. 12.15.

Rejsegilde

Se video fra rejsegildet her

Nybyggeri-6-nov-a  Nybyggeri-6-nov-2 6. nov. 2013

Nybyg-1-okt  Nybyg-2-okt

1. spadestik 5. aug. 2013
Borgmester Jacob Bundsgaard foretog den 5. aug. kl. 10.30 det første spadestik til den nye undervisningsbygning i FO-byen sammen med Fondsbestyrelsens formand Ola Tykesson.
Spadestik-borgmester

Alle-spadestik

Fra venstre: formanden for Fonden Ryesgade 7 (bygherre) Ola Tykesson, Lars Panduro Adamsen fra JCN-byg, Torben Dreier fra FO-Aarhus, arkitekt Erik Luplau og borgmester Jacob Bundsgaard.

Se her nærmere tidsplan for byggeriet. (Da man jo før har hørt om at byggeri kan blive forsinket, tages alle forbehold for tidspunkter.)

Nedrivning af den gamle B-bygning i Frederiksgade 78B

Nedrivning-1  Nedrivning-2

 

 

FO-byen

= Folkeoplysnings-byen: Centrum for netværk, idéudvikling og oplysning.

FO-byen er et område lige i centrum af Århus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78 A, B og C, Frederiksgade 79 samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8, 8000 Aarhus C.

Visionen

Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen er "rum" for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse. Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service.

FO-byen skal være både socialt og miljømæssigt bæredygtig. Det vil sige at byen primært bebos af socialøkonomiske virksomheder, og at den daglige adfærd i FO-byen følger grønne principper.

"Hverdagens højskole"

FO-byen er "hverdagens højskole", placeret der, hvor folk mødes, lever og bor. Den er folkeoplysningens nye platform i en mangfoldig verden, hvor den enkelte hele tiden skal skabe (eller genskabe) livsmening og selvforståelse.

FO-byen er et rart sted at være, der udfordrer og engagerer, og er en vigtig brik i den store by (Aarhus). Her findes noget, som mennesker har brug for, har lyst til at udforske, brænder for eller slet ikke kender. En blanding af cafe, bibliotek, forsamlingshus eller andet, som defineres af brugerne, styrker lokale kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for at fastholde en lokal identitet.

FO-byen bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om og styrker aktivt medborgerskab, både til gavn for fællesskabet og for den enkelte.

FO-byen giver alle borgere flere muligheder i informationssamfundet og modvirker samfundets tilbøjelighed til at knække over i dem med få eller ingen færdigheder og dem med mange og flest færdigheder.

Kernen i FO-byen

FO-byen har en specifik kerne - eller grundydelse - som den vokser omkring. Kernen er i dette tilfælde FO-Aarhus.

Den profil, FO-byen får, udvikles i et samspil med kernen, så brugerne oplever stedet som en helhed. Faste komponenter i FO-byen er undervisning, idébutik, mødested, café, arbejdende værksteder, salg af kunsthåndværk og andre produkter, events, projektværksted og meget mere.

Brugerindflydelse

FO-byens bæredygtighed er afhængig af dens evne til at imødekomme "kundernes" udtalte - og uudtalte behov - og af, om den er i stand til at fungere både som en rolig oase i en hektisk hverdag og som en inspirationskilde og en udfordrer af rutiner og vaner. Det er brugerne, der tydeligt sætter dagsorden og definerer indholdet - det er ikke Folkeoplysningslovens krav og bekendtgørelser.

I FO-byen er det frie møde mellem mennesker, ideer og meninger det centrale. Men ligeså vigtigt er det, at den både er velbeliggende og indbydende, samt at der er personalemæssige forudsætninger for, at FO-byen kan udfolde sig som "hverdagens højskole". Der skal formidles informationer, kultur og viden, men i lige så høj grad ske netværkspleje og formidling af kontakter, ideer, meninger og holdninger.

At udvikle en FO-by kræver, at de, som er involveret i den, er åbne, lydhøre og har respekt for hinandens ideer og tanker, at man uanset baggrund og tilhørsforhold betragtes som ligeværdige parter. FO-byen handler nemlig om livskvalitet, om rum og rammer for nærdemokrati og det, der
giver mening for borgeren. Et rum for fællesskab, hjælp på tværs af generationer og brancher, tolerence og forpligtethed over for andre, så der er rum for alle, også de underpriviligerede, de sygdomsramte, de arbejdsløse, de læse- og skrivesvage osv.

Partnerskaber

Både internt i FO-byen og udadtil laves partnerskaber med det lokale forretnings- og erhvervsliv og øvrige institutioner i området for på denne måde at nedbryde skel mellem erhvervsliv, statslige institutioner og frivilligt engagement og egetinitiativ (også kaldet civilsamfundet).

FO-byens formål er at skabe de bedst mulige rammer for "indbyggernes" innovation og vækst. Målet er at være førstevalg for innovative virksomheder. De væsentligste virkemidler er at stille relevant service til rådighed ved at tilbyde fleksible faciliteter, netværk og sparring samt kontakt til regionens erhvervsliv og vidensinstitutioner. Dynamik i og mellem virksomhederne er drivkraften.

FO-byen er både en rugekasse for nye virksomheder og et innovativt miljø for etablerede virksomheder. FO-byen vil også gerne huse udviklingsafdelinger fra større virksomheder og midlertidige projekter. Forskellighed og engagement er forudsætninger for inspiration og vækst.

FO-byen er kort sagt:

  • Et folkeoplysnings-mødested, café, foredragssal, undervisningslokaler
  • Et formidlingssted, præsentation, borgerservice, digitalt og fysisk
  • Et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer
  • En fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator
  • Et medborgercenter, hvor borgerne kan få hjælp, inspiration og vejledning f.eks. vedr. IT og sundhed

Inspiration fra Grundtvig

Vi er i vores daglige arbejde og i planlægningen af FO-byen meget inspireret af folkeoplysningens fader og digteren N.F.S. Grundtvig. Her er et af de centrale vers fra hans sang "Er lyset for de lærde blot?":

Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,

men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråler i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

Læs her det temanummer af FO-Aarhus' blad Nicolai, der handler om FO-byen eller læs rådmand Marc Pereras syn på FO-byen på side 7 i dette nr. 1 af Nicolai fra 2010

Følg desuden med i FO-Aarhus' aktuelle aktiviteter på FO-Aarhus' Facebook-side: https://www.facebook.com/FOaarhus og FO-byens Facebook-side:  https://www.facebook.com/pages/FO-byen/269646939902988?fref=ts 

 Hjertestarter-logo I bygningen Vester Alle 8 hænger der en hjertestarter. Se nærmere placering her.