flere
  • Information
  • FO-Aarhus
   FO-byen, Frederiksgade 78C
   8000 Aarhus C
   Tlf. 87 46 45 00
   www.fo-aarhus.dk

Studiecirkler hos FO-Aarhus

Hvad er en studiecirkel?
Det er ligesom at arbejde, et værktøj uanset om du har en studiecirkel i webdesign, keramik, en hiphop-gruppe eller et popband. I en studiecirkel samarbejder deltagerne og lederen/kontaktpersonen ud fra en idé om, hvad du vil lære og hvordan du vil lære det.

FO-Aarhus har masser af kontakter og kan give dit band et stærkt netværk! FO-Aarhus arbejder også for alle menneskers ligeværd og lige rettigheder. Hele FO-Aarhus' livssyn er baseret på menneskets evne til at forme sit eget liv sammen med andre og tage hensyn til miljøet.

Hvorfor have en studiecirkel?
Den første grund er enkel. Med en studiecirkel kan du via FO-Aarhus få hjælp med f.eks. øvelokale eller andre praktiske ting.

Den anden grund handler om at ville udvikle sit emne/sit interesseområde - at komme uden for egne rammer og begrænsninger. Den mulighed får du med en studiecirkel. At nå sit mål kræver ofte utroligt meget arbejde. Ud over at du skal skabe ordentlige forhold for deltagerne og skabe kvalitet i indhold og arbejde, skal man også bekymre sig om markedsføring, networking, pressemateriale, hjemmeside, image/udseende/fotos m.m. Få interessegrupper kan overskue alle disse faktorer uden at tabe fremdrift eller gå helt i stå. En velgennemtænkt arbejdsplan holder orden på detaljerne for dig og støtter dig, når du spekulerer på, hvad du har klaret og hvad du endnu ikke har fået tid til.

Den tredje grund er, at I får kontakter uden for jeres interessegruppe og får feedback udefra. Din medarbejder på FO-Aarhus kender sikkert mange andre i samme "branche". Networking og at skaffe sig kontakter er vigtigt, og du kan bruge FO-Aarhus' kontaktflade som et udgangspunkt.

Eksempler
Din studiecirkel kan også omhandle mange emner. Se eksempler i menuen her til venstre. Drøft mulighederne med din FO-medarbejder.

Aktiviteterne i FO-Aarhus' Idébutik kører allerede som flekibel tilrettelagt undervisning, herunder studiecirkler. Læs meget mere om det på Idébutikkens egen hjemmeside.

Desuden har der i flere år kørt en studiecirkel på Christiansbjerg i Aarhus, hvor folk fra Bjerggaardens Lokalcenter henvendte sig til FO-Aarhus med ønske om at oprette en studiecirkel med et 36 timers forløb med emnet: Christiansbjergs lokalhistorie. De havde ikke mod på selv at køre det og ønskede ikke løn for det, men blot mulighed for engang imellem at hente en oplægsholder ind udefra, for at "løfte" dem lidt. Studiecirklen har gennem de seneste år produceret en masse godt materiale og historier, der bruges på Lokalcentret.

Se her et par gode eksempler på kreative studiecirkler:
Perron 1 - en kunstnergruppe, der holder til i lokaler i FO-byen: https://www.youtube.com/watch?v=QGtV_8ngApU
F
O-byens Vævere, der holder til i lokaler i FO-byen: https://www.youtube.com/watch?v=QGtV_8ngApU 

Krav til studiecirkler
En studiecirkel skal have en arbejdsplan, være frivillig for alle, skal have en FO-godkendt leder/kontaktperson samt være religiøst og politisk ubunden. Derudover skal en studiecirkel have mindst tre deltagere (inkl. lederen/kontaktpersonen), som i alt mødes mindst tre gange og i mindst ni skoletimer (à 45 min.). En studiecirkel kan mødes max. tre gange om ugen, og max. fire skoletimer pr. gang. Der kræves også undervisningsmateriale at arbejde med.

Se anmeldelsesblanket i menuen til venstre.

Studiecirkelens pædagogik
Studiecirkelen består af de tre hjørnesten: ledere, deltagere og undervisningsmateriale. Alle tre dele er lige vigtige, og bidrager alle på hver deres måde til studiecirkelens udformning og indhold. Ideen bag studiecirkelen er, at man lærer bedst, hvis man drives af sin egen nysgerrighed. At deltage i cirkelen bør altid være frit og frivilligt. Det betyder, at viljen til at udvikles og lære nyt må komme fra det enkelte individ. Desuden mener vi, at man lærer mest, hvis man gør det i samspil med andre. I studiecirkelen, i modsætning til almindelig skoleundervisning, er det vigtigt, at alle deltagere bidrager med deres evner og erfaringer. Det er det, der gør den så speciel. Dette aspekt stiller store krav til, at du som studiecirkelleder sørger for, at alle kommer til orde og er med til at påvirke cirkelens indhold og arbejdsmetoder. Endelig skal en studiecirkel drives med en arbejdsplan og undervisningsmateriale, som bidrager til gruppens læring.

Folkeoplysningen har fire formål med sin virksomhed:
1. At støtte aktiviteter som bidrager til at styrke demokratiet.
- Sammen med bandmedlemmerne at tale om og diskutere hvordan bandet vil arbejde og fungere sammen.
2. Hjælpe mennesker med at påvirke deres livssituation.
- At udfolde sine yndlingsaktiviteter og få hjælp til at komme videre med dem.
3. Bidrage til at udjævne og højne uddannelsesniveauerne i samfundet.
-  Gennem træning og studier at lære mere om et eller flere af musikkens mange facetter.
4. Udvide interessen for og deltagelsen i kulturlivet.
-  Er en del af kulturlivet!