flere
FO-Aarhus på facebook
  • Information
  • FO-byen og FO-Aarhus
   Frederiksgade 78C
   8000 Aarhus C
   Tlf. 87 46 45 00
   www.fo-byen.dk
   www.fo-aarhus.dk

Virksomhedscenter FO-byen

Virksomhedscenter FO-byen administreres af oplysningsforbundet FO-Aarhus, som er en socialøkonomisk læringsvirksomhed.

FO-byen er et kulturelt uddannelses- og jobtræningssted, som arbejder med mennesker, der har behov for anerkendelse og støtte på vej mod arbejdsmarkedet.

Tilbud
Virksomhedscenter FO-byen er et tilbud til personer

 • der er på kontanthjælp
 • der endnu ikke er startet på en uddannelse
 • der har afbrudt en uddannelse
 • der har brug for uddannelsesvejledning
 • der har brug for individuel vejledning
 • der har brug for inspiration og mulighed for at afprøve evner og ressourcer

 

FO-byen -2014 Mellem

 

Vi tilbyder dig Virksomhedspraktik i op til 13 uger i FO-byen (med mulighed for forlængelse). Et forløb tilknyttet arbejdsfunktioner kombineret med generel opkvalificering og afklaring og vejledning.

Du vil derfor få mulighed for at afprøve dig selv i en virkelig arbejdssituation og lære at løse konkrete arbejdsopgaver for virksomheden. Du vil få tilknyttet en fast kontaktperson hos FO-Aarhus (mentor).

Hvis der er andre forhold i dit liv, der påvirker din jobsituation og som du har brug for støtte til at tackle, kan vi også hjælpe med det.

Formålet er at afklare din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder dine jobmuligheder, eller medvirke til, at du bliver parat til at træffe beslutning om at starte op på en uddannelse. 

Beskrivelse af arbejdsopgaverne
Du kommer til at fungere som firma-stewardesse/lokale-stewardesse, der servicerer brugerne i f.eks. kontorfællesskaber og IT-café samt holder lokalerne pæne og ryddelige samt løse forskellige IT-opgaver.

Andre opgaver kan f.eks. være: 

 • Kontor: kopiere, makulere, byture, gøre klar til møder, reception/telefonpasning, postbehandling, pasning af planter
 • Køkken: rengøring, oprydning, kaffebrygning, servering ved møder m.v.
 • Rengøring: rengøre mødelokaler, pudse vinduer, vaske gulve, oprydning, vaske tøj
 • Pedel: male, lakere, reparere, vedligeholde, servicere ved events og lokalebooking
 • Diverse: udvikle egne/kreative projekter/aktiviteter for børn/sociale projekter, andet forefaldende arbejde

Kvalifikationer
Ingen, men gerne interesse for området og for dig som:

 • Er serviceminded
 • Humoristisk og udadvendt
 • Har flair for at holde orden
 • Har god hygiejne
 • Taler og forstår dansk på et rimeligt niveau
 • Er fleksibel og selvstændig
 • Kan overholde aftaler

Arbejdstiden
Arbejdstiden kan tilrettelægges efter hvilken branche du ønsker at arbejde i og om du trives bedst med dag-, aften- eller weekendarbejde. Timetallet er som udgangspunkt mindst 10 timer/ugen. Der vil være mulighed for individuelle aftaler og et timetal, der stiger gradvist over tid.

Alle praktikanter introduceres til virksomheden ved en samtale med mentor og virksomhedskonsulent.

Ved den indledende samtale aftales formålet med forløbet i virksomhedsaktiveringen og mål for personlig og faglig udvikling i perioden.

Den første mødedag introduceres praktikanten i virksomheden og præsenteres for de kommende kollegaer.

Der holdes løbende opfølgningsmøder.

Særlige forhold, herunder skånehensyn, der kan tilgodeses
Da vi tager udgangspunkt i netop dig, planlægger vi naturligvis et forløb, hvor din situation tilgodeses, herunder evt. fysiske eller psykiske skånehensyn.

Interne regler
FO-Aarhus har en rus- og rygepolitik, som du får udleveret ved start.

Generel Information
Der er løbende optag.

I forløbet fortsætter du på dit nuværende forsørgelsesgrundlag.

Der følges op ugentligt af virksomhedskonsulenten under forløbet.

Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at modtage godtgørelse til bus-kort.

Er du interesseret?
Kontakt din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent.

Kontaktperson i FO-byen:
Skoleleder i FO-Aarhus Torben Dreier, tlf. 22 20 49 55.

Visitation sker via kontaktperson i Jobcenter Aarhus:

Personer under 30 år:
Virksomhedskonsulent Alan Lønne Larsen, tlf. 89 40 68 85, mobil 29 20 89 62
E-mail: alanl@aarhus.dk

Personer over 30 år:
Virksomhedskonsulent Jette Tranberg, tlf.: 41 85 63 07
E-mail: jtr@aarhus.dk

Adressen på Virksomhedscenter FO-byen:
FO-Aarhus
FO-byen, Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Tlf.: 87 46 45 00

FO-logo

Undervisningsbegrebet i FO-byens virksomhedscenter

Gennem flere årtier har FO-Aarhus sat en ære i at være et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde deres plads i uddannelse og på arbejdsmarkedet, samt finde deres eget ståsted i livet.

FO-Aarhus har en praksisbetonet tilgang til undervisningen i vejlednings- og aktiveringsforløb uden traditionel tavleundervisning. Medarbejderne i FO-Aarhus støtter gennem sidemandsoplæring og praktiske opgaver, så deltagerne derigennem kan udvikle deres evner og viden inden for den branche, de har valgt.

Når en deltager hjælper med at lave kaffe til et møde eller er med pedelsjakket ude at skovle sne, så opstår der en læringsproces omkring værktøjer, service, hygiejne, arbejdsstillinger osv. På vores kontorarbejdspladser og i bogholderiet er der ligeledes indføring i det område, der arbejdes med for at kunne løse opgaver og dermed udvikle sine evner inden for branchen.

Deltagerne bliver i det daglige rustet til at deltage på arbejdsmarkedet og bliver løbende trænet i de alm. omgangsformer på en arbejdsplads. Der arbejdes med fremmødestabilitet, regler for sygemelding, service, modtagelse af gæster, dresscode m.m.

Alle disse processer udgør undervisningen i FO-byen og fokus er at ruste vores deltagere til deres videre færd i arbejdslivet gennem praksislæring og med rummelighed og respekt i forhold til at alle lærer i sit eget tempo. Læs her mere om hvilke firmaer og organisationer, der bor i FO-byen og få dermed en idé om, hvilken type steder, der kunne være mulighed for en praktik: http://www.fo-byen.dk/

F.eks. Ældre Sagen, zoneterapiskole, daghøjskole, Idébutik....

FO-Aarhus, der administrerer Virksomhedscenter FO-byen er en socialøkonomisk virksomhed (http://fo-byen.dk/socialoekonomi/