flere
FO-Aarhus på facebook
  • Information
  • FO-byen og FO-Aarhus
   Frederiksgade 78C
   8000 Aarhus C
   Tlf. 87 46 45 00
   www.fo-byen.dk
   www.fo-aarhus.dk

Virksomhedscenter FO-byen

Virksomhedscenter FO-byen administreres af oplysningsforbundet FO-Aarhus, som er en socialøkonomisk læringsvirksomhed.

FO-byen er et kulturelt uddannelses- og jobtræningssted, som arbejder med mennesker, der har behov for anerkendelse og støtte på vej mod arbejdsmarkedet.

Tilbud:

Vi tilbyder dig Virksomhedspraktik i op til 13 uger hos FO-Aarhus i FO-byen.

Du vil derfor få mulighed for at afprøve dig selv i en virkelig arbejdssituation og lære at løse konkrete arbejdsopgaver for virksomheden. Du vil få tilknyttet en fast kontaktperson hos FO-Aarhus (mentor).

Hvis der er andre forhold i dit liv, der påvirker din jobsituation og som du har brug for støtte til at tackle, kan vi også hjælpe med det.

Formålet er at afklare din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder dine jobmuligheder, eller medvirke til, at du bliver parat til at træffe beslutning om at starte op på en uddannelse. 

 

 

FO-byen -2014 Mellem

 

Beskrivelse af arbejdsopgaverne:

I FO-aarhus kan der være mulighed for at arbejde med forskellige typer arbejdsopgaver og forskellig typer fagområder:

Piccoline-arbejdsfunktion:
Kontor: kopiere, makulere, byture, gøre klar til møder, reception/telefonpasning, postbehandling, pasning af planter
Køkken: rengøring, oprydning, kaffebrygning, servering ved møder mv.
Rengøring: rengøre mødelokaler, pudse vinduer, vaske gulve, oprydning, vaske tøj

Kontormedhjælper-arbejdsfunktion:
Administrative arbejdsopgaver, tjekke lister osv.

Pedel-arbejdsfunktion:
Male, vedligeholdelse af bygninger og grønne områder, rengøring, forefaldende arbejdsopgaver osv.

It-supporter/medhjælper-arbejdsfunktion:
Support af brugerne i FO-byen, vedligeholdelse af IT-pakken ift. hardware og software osv.

Projektarbejde: Har du flair for projektarbejde kan det være en mulighed, at du i samarbejde med skoleleder Torben Drejer tilrettelægger et særligt projekt. Projektet fødes i mødet mellem opgaver FO-aarhus vil blive glade for bliver løst og dine kompetencer og ambitioner. Et sådant projekt kan handle om at skrive artikler om FO-aarhus' aktiviteter til FO-aarhus' hjemmeside, lave en kvalitativ analyse af aktiviteterne på FO-aarhus' Facebookside med henblik på at blive klogere på, hvad der særligt generer interesse, sammensætte en markedsføringsstrategi i forhold til FO-aarhus' særlige profil eller deltage med praktisk hjælp i forhold til oplysningsarbejde for flygtninge og indvandrer.

Der er ikke to projekter, der er ens. Går du derfor med et lille projekt i maven, og kan du lide at arbejde selvstændigt (med Torben som sparringspartner), så henvend dig til en af nedenstående kontaktpersoner og undersøg om, der kunne være grobund for at skabe et nyt projekt for dig i samarbejde med FO-aarhus og Torben.

Husk det er lysten til leg og kreativitet, der er i højsædet!

 

Kvalifikationer:

Ingen, men gerne interesse for området og for dig som:

 • Er serviceminded
 • Humoristisk og udadvendt
 • Har flair for at holde orden
 • Har god hygiejne
  • Taler og forstår dansk på et rimeligt niveau
   • Er fleksibel og selvstændig

 

Arbejdstiden:

Arbejdstiden kan tilrettelægges efter hvilken branche du ønsker at arbejde i og om du trives bedst med dag-, aften- eller weekendarbejde. Timetallet er som udgangspunkt mindst 10 timer/ugen. Der vil være mulighed for individuelle aftaler og et timetal, der stiger gradvist over tid.

 

Særlige forhold, herunder skånehensyn, der kan tilgodeses:

Da vi tager udgangspunkt i netop dig, planlægger vi naturligvis et forløb, hvor din situation tilgodeses, herunder evt. fysiske eller psykiske skånehensyn.

 

Kontaktperson hos FO-Aarhus:

Skoleleder Torben Dreier, tlf. 22 20 49 55.

 

Interne regler:

FO-Aarhus har en rus- og rygepolitik, som du får udleveret ved start.

 

Generel Information:

I forløbet fortsætter du på dit nuværende forsørgelsesgrundlag.

Der følges op ugentligt af virksomhedskonsulenten under forløbet.

Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at modtage godtgørelse til

buskort.

 

Er du interesseret?

Kontakt din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent.

Kontaktperson i Jobcenter Aarhus:

Over 30 år

Virksomhedskonsulent Jette Tranberg

Mobil: 4185 6307

E-mail: jtr@aarhus.dk

 

Under 30 år

Virksomhedskonsulent Naim Messell Shoja

Mobil: 4187 637

E-mail: shna@aarhus.dk

 

Adressen er:

FO-Aarhus

FO-byen, Frederiksgade 78C

8000 Aarhus C

Tlf.: 87 46 45 00

www.fo-aarhus.dk

 

Busforbindelser:

FO-byen ligger tæt ved Park Alle og Busgaden.

FO-logo

Undervisningsbegrebet i FO-byens virksomhedscenter

Gennem flere årtier har FO-Aarhus sat en ære i at være et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde deres plads i uddannelse og på arbejdsmarkedet, samt finde deres eget ståsted i livet.

FO-Aarhus har en praksisbetonet tilgang til undervisningen i vejlednings- og aktiveringsforløb uden traditionel tavleundervisning. Medarbejderne i FO-Aarhus støtter gennem sidemandsoplæring og praktiske opgaver, så deltagerne derigennem kan udvikle deres evner og viden inden for den branche, de har valgt.

Når en deltager hjælper med at lave kaffe til et møde eller er med pedelsjakket ude at skovle sne, så opstår der en læringsproces omkring værktøjer, service, hygiejne, arbejdsstillinger osv. På vores kontorarbejdspladser og i bogholderiet er der ligeledes indføring i det område, der arbejdes med for at kunne løse opgaver og dermed udvikle sine evner inden for branchen.

Deltagerne bliver i det daglige rustet til at deltage på arbejdsmarkedet og bliver løbende trænet i de alm. omgangsformer på en arbejdsplads. Der arbejdes med fremmødestabilitet, regler for sygemelding, service, modtagelse af gæster, dresscode m.m.

Alle disse processer udgør undervisningen i FO-byen og fokus er at ruste vores deltagere til deres videre færd i arbejdslivet gennem praksislæring og med rummelighed og respekt i forhold til at alle lærer i sit eget tempo. Læs her mere om hvilke firmaer og organisationer, der bor i FO-byen og få dermed en idé om, hvilken type steder, der kunne være mulighed for en praktik: http://www.fo-byen.dk/

F.eks. Ældre Sagen, zoneterapiskole, daghøjskole, Idébutik....

FO-Aarhus, der administrerer Virksomhedscenter FO-byen er en socialøkonomisk virksomhed (http://fo-byen.dk/socialoekonomi/